Nick Ottens

Atlantic Sentinel

Atlantic Sentinel

Atlantic Sentinel is een transatlantische opiniewebsite die ik in 2009 oprichtte met een aantal kenissen uit Europa en Noord-Amerika. We waren van mening dat Amerikaans nieuws over Europa te vaak te ondoorgrond en oppervlakkig was, en dikwijls vice versa. De bedoeling was lezers een beter perspectief op Westerse politiek te geven met schrijvers van beide kanten van de oceaan.

De website is inmiddels 90 procent persoonlijk opinieblog, met een nieuwsbrief (hier aanmelden) en af en toe bijdragen van anderen. Onderwerpen waar ik vaak over schrijf zijn cultuurstrijd, democratische vernieuwing, de toekomst van de sociaaldemocratie, polarisatie, kleine regio’s en staten, en transatlantische verhoudingen.

Never Was

Never Was

Never Was is een webmagazine over (alternatieve) geschiedenis. We richten ons op de stoom-, diesel- en atoomtijdperken, wat overeenkomt met drie genres in de speculatieve fictie: steampunk, dieselpunk en atomicpunk. Never Was is een voortzetting van het blog The Gatehouse (2008-18), dat het tijdschrift Gatehouse Gazette uitgaf (2008-12).

Never Was speelt een rol in discussies over de politiek van steampunk en over wat dieselpunk precies is. Het magazine wordt vaak geciteerd in artikelen en teksten over het genre, onder meer op Wikipedia.

Klik hier voor een geschiedenis van The Gatehouse en hier om mijn motivatie voor het oprichten van Never Was te lezen.

Dank aan Hilde Heyvaert, die naast mijzelf het meest voor het magazine schrijft en de naam bedacht!

Forgotten Trek

Forgotten Trek

Forgotten Trek begon in 2004 als een verzameling van zogenoemde concept art (ontwerpen) voor Star Trek. Het is inmiddels de grootste collectie van zulk materiaal online met 128 artikelen over hoe de Star Trek televisieseries en films tot stand kwamen.

Klik hier voor de geschiedenis van Forgotten Trek.